Alimenty

W potocznym rozumieniu alimenty to pieniądze, jakie rodzice zobowiązani są płacić na utrzymanie dzieci, jeżeli nie pozostają oni w trwałym związku. W świetle prawa obowiązek alimentacyjny dotyczy różnych członków rodziny względem ich krewnych w linii prostej oraz krewnych w linii bocznej np. rodzeństwa czy powinowactwa.

Adwokat ds. alimentów w Toruniu

Kancelaria adwokacka Aleksandry Krawczyk-Głowackiej zajmuje się sprawami rodzinnymi, a także specjalizuje się w prawie do opieki i wychowania, kontaktów, jak również obsługuje świadczenia alimentacyjne — czyli w skrócie — alimenty. Dotyczy to w szczególności:

  • ustalenia, czy alimenty należą się Klientowi,
  • pomoc w obiektywnym i rzetelnym określeniu jego wysokości,
  • negocjowanie wysokości świadczenia w imieniu Klienta.

Wsparcie z alimentami adwokat Aleksandra Krawczyk-Głowacka

Kancelaria świadczy również usługi dotyczące spraw sądowych:

  • pomoc Klientom przy wniesieniu pozwu o przyznanie świadczenia,
  • wniesienie o podwyższenie lub obniżenie wysokości płaconych alimentów,
  • złożenie wniosku o zabezpieczenie,
  • egzekucja sądową należnych i niezapłaconych świadczeń.

Pomoc prawna w zakresie alimentów w Toruniu

Adwokat Aleksandra Krawczyk-Głowacka zawsze podchodzi indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem do każdej sprawy alimentacyjnej.

Sprawy te najczęściej dotyczą dzieci, których dobro jest najważniejsze, dlatego tak ważne jest zbadanie faktycznych i usprawiedliwionych kosztów ich utrzymania. Istotne jest również ustalenie możliwości finansowych osoby, która ma alimenty płacić. Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z art. 138 k.r.o. obowiązek dostarczania środków utrzymania zależy od tego, czy dana osoba ma możliwości zarobkowe i majątkowe, aby jemu sprostać. Jeżeli takowych możliwości nie ma, wówczas alimenty nie będą musiały być płacone, a powstały wcześniej obowiązek alimentacyjny może wygasnąć.

W kancelarii adwokackiej Aleksandry Krawczyk-Głowackiej klienci mogą zawsze liczyć na fachowe wsparcie w zakresie rozwiązywania sporów przedsądowych oraz spraw sądowych dotyczących alimentów, konfliktów w rozwodach, a także w sprawach spadkowych i karnych.