Opłaty

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest zawsze indywidualnie z Klientem i zależy od charakteru sprawy, jej skomplikowania oraz wymaganego nakładu pracy.

W przypadku prowadzenia spraw cywilnych przed sądem wynagrodzenie jest powiązane ze stawkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. 2015 poz. 1800).

Kancelaria przewiduje różne systemy rozliczeń.

System wynagrodzenia kwotowego:

Stosowany względem klientów indywidualnych gdzie stosuje się stawki obliczane na podstawie wartości przedmiotu sporu lub indywidualnej wycenie danego zagadnienia prawnego. Cena usługi prawnej za realizację zlecenia, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów ustalana jest indywidualnie z klientem. System ten jest stosowany w sprawach, w których można określić zakres prac i ich wymiar czasowy.

System rozliczenia godzinowego:

Wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego na realizację zlecenia i stopnia trudności sprawy. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz w sytuacjach, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu i pracochłonności sprawy. Wynagrodzenie wypłacane jest po przedstawieniu szczegółowego wykazu wykonanych czynności z określeniem poświęconego na nie czasu.

System wynagrodzenia zryczałtowanego:

System stosowany w przypadku obsługi firm. Ustalany w oparciu o zakres potrzeb deklarowanych przez klienta z uwzględnieniem szacunkowego wymiaru czasu zaangażowania kancelarii adwokackiej. Możliwe jest też skorzystanie ze stałej, długofalowej obsługi prawnej opartej na warunkach ustalonych w umowie o współpracy. Współpraca ta może być oparta o np. tygodniowy czy miesięczny system rozliczeń.

Kancelaria przewiduje również możliwość uiszczenia wynagrodzenia w dogodnych dla Klienta ratach.