O Kancelarii

Doświadczony adwokat w Toruniu

Kancelaria Adwokacka została założona i jest prowadzona przez Aleksandrę Krawczyk-Głowacką.

Aleksandra Krawczyk-Głowacka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Już w okresie liceum przejawiała zainteresowania zagadnieniami prawniczymi, startując w konkursach i olimpiadach wiedzy o prawach człowieka. Pracę magisterską napisała i obroniła z wynikiem bardzo dobrym pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Jasudowicza z Katedry Praw Człowieka WPiA UMK.

 

Adwokat Toruń Aleksandra Krawczyk-Głowacka
Adwokat Aleksandra Krawczyk-Głowacka

Po studiach prawniczych adwokat Aleksandra Krawczyk-Głowacka odbyła trzyletnią aplikację adwokacką w kancelarii adw. Beaty Wronkowskiej.  W trakcie aplikacji współpracowała z wieloma kancelariami z obszaru nie tylko Torunia, ale również całej Polski. Jako pełnomocnik brała udział w wielu postępowaniach, fachowo i profesjonalnie reprezentując interesy klientów, a także odnosząc przy tym liczne sukcesy.

W 2016 roku z wyróżnieniem zdała egzamin adwokacki i uzyskała tytuł adwokata.

Aleksandra Krawczyk-Głowacka jako adwokat dba o stały rozwój swoich kwalifikacji i umiejętności praktycznych.

W swoim wolnym czasie Aleksandra Krawczyk-Głowacka zajmuje się pomocą potrzebującym zwierzętom. Jest jedną z założycielek pierwszego w Polsce Azylu dla Królików. Aktywnie działa na rzecz jego podopiecznych pełniąc funkcję wiceprezesa Fundacji Azyl dla Królików.

W 2019 roku do Kancelarii Adwokackiej dołączyła Radca Prawny Natalia Głowacka.

Natalia Głowacka w 2010 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczęszczała na seminarium z postępowania cywilnego. Pracę magisterską, której tematem była zasada równości stron w procesie cywilnym, napisała i obroniła pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Lubińskiego.

 

Radca Prawny Natalia Głowacka
Radca Prawny Natalia Głowacka

Radca Prawny Natalia Głowacka już w czasie trwania studiów zdobywała doświadczenie zawodowe w czasie praktyk w instytucjach ubezpieczeniowych oraz kancelariach prawniczych, a następnie na stażach w organach administracji samorządowej. W celu pogłębienia wiedzy z zakresu szeroko rozumianej administracji w 2012 r. ukończyła Studia Podyplomowe Administracji Publicznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W 2014 r. rozpoczęła 3-letnią aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, po zakończeniu której w 2017 r. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski. Jednocześnie od 2014 r. była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu, a od stycznia 2018 r. w Sądzie Rejonowym w Toruniu, zdobywając doświadczenie m.in. w wydziałach karnych obu sądów.

Natalia Głowacka w styczniu 2019 r. uzyskała oficjalny wpis na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu o numerze TR-1312.

Satysfakcja klientów, profesjonalizm, zaangażowanie to podstawowe zasady przyświecające działalności naszej kancelarii. Równie ważne jest przy tym przestrzeganie zasad etyki adwokackiej i godności wykonywanego zawodu.