O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka została założona i jest prowadzona przez Aleksandrę Krawczyk-Głowacką.

Aleksandra Krawczyk-Głowacka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Już w okresie liceum przejawiała zainteresowania zagadnieniami prawniczymi, startując w konkursach i olimpiadach wiedzy o prawach człowieka. Pracę magisterską napisała i obroniła z wynikiem bardzo dobrym pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Jasudowicza z Katedry Praw Człowieka WPiA UMK.

 

Adwokat Toruń Aleksandra Krawczyk-Głowacka
Adwokat Aleksandra Krawczyk-Głowacka

Po studiach prawniczych adwokat Aleksandra Krawczyk-Głowacka odbyła trzyletnią aplikację adwokacką w kancelarii adw. Beaty Wronkowskiej.  W trakcie aplikacji współpracowała z wieloma kancelariami z obszaru nie tylko Torunia, ale również całej Polski. Jako pełnomocnik brała udział w wielu postępowaniach, fachowo i profesjonalnie reprezentując interesy klientów, a także odnosząc przy tym liczne sukcesy.

W 2016 roku z wyróżnieniem zdała egzamin adwokacki i uzyskała tytuł adwokata.

Aleksandra Krawczyk-Głowacka jako adwokat dba o stały rozwój swoich kwalifikacji i umiejętności praktycznych.

W swoim wolnym czasie Aleksandra Krawczyk-Głowacka zajmuje się pomocą potrzebującym zwierzętom. Jest jedną z założycielek pierwszego w Polsce Azylu dla Królików. Aktywnie działa na rzecz jego podopiecznych pełniąc funkcję wiceprezesa Fundacji Azyl dla Królików.

Satysfakcja klientów, profesjonalizm, zaangażowanie to podstawowe zasady przyświecające jej działalności. Równie ważne jest przy tym przestrzeganie zasad etyki adwokackiej i godności wykonywanego zawodu.