Prawo administracyjne

Przepisy prawa administracyjnego regulują bardzo wiele dziedzin naszego życia. Spotkamy się z nimi otrzymując wszelkiego rodzaju decyzje administracyjne, czy pozwolenia wydawane przez urzędy, instytucje państwowe i samorządowe.

Skorzystaj z profesjonalnej porady prawnej w zakresie prawa administracyjnego w Kancelarii Prawnej w Toruniu

Kancelaria adwokat Aleksandry Krawczyk-Głowackiej służy profesjonalną obsługą prawną w bardzo szerokim zakresie spraw z zakresu prawa administracyjnego.

Usługi prawne dotyczą porad prawnych, sporządzania informacji i opinii prawnych oraz reprezentowania Klientów przed właściwymi organami postępowania administracyjnego jak również sądami administracyjnymi obu instancji.

Zakres usług kancelarii obejmuje między innymi:

– reprezentację w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej
– reprezentację w postępowaniach administracyjnych przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym,
– przygotowywanie wszelkich typów podań, wniosków i innych pism w postępowa administracyjnym,
– pomoc prawną przy zaskarżaniu decyzji administracyjnych do urzędów wyższej instancji,
– pomoc prawna w zakresie uzyskiwania koncesji, licencji i zezwoleń administracyjnych,
– prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości,
– kompleksowe reprezentowanie przedsiębiorców przed organami administracyjnymi oraz sądami w toku postępowań związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, a w szczególności w zakresie inwestycji budowlanych, planowania i zagospodarowania przestrzennego.