Podział majątku

Z zawarciem małżeństwa wiąże się często z powstaniem tzw. wspólności majątkowej. Jest to precyzyjnie określone w art.31 §1 Kodeksu Rodzinnego.

Wspólność ta obejmuje wszystkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Tworzą one tzw. majątek wspólny, który stanowi przedmiot podziału.

W razie ustania małżeństwa zwykle dochodzi do osobnego postępowania sądowego o podział dóbr majątkowych pozyskanych przez małżonków i stanowiących ich majątek wspólny. Spór toczący się w ramach tego postępowania obejmuje zarówno kwestie składników majątku wspólnego jak i sposobu jego rozdzielenia.

Kwestie związane z podziałem majątku budzą sporo emocji, a przez to można je zaliczyć do kategorii spraw w których udział profesjonalnego pełnomocnika jest wręcz niezbędny. Jedyny wyjątek stanowią rzadkie sytuacje, w których podziałowi podlegają dobra niewielkiej wartości łatwe do wskazania i określenia.

Potrzebujesz wparcia przy podziale majątku? Zgłoś się do naszej kancelarii. Adwokat Aleksandra Krawczyk-Głowacka ma duże doświadczenie w tego typu sprawach i zawsze służy profesjonalną i rzetelną pomocą.