Podział majątku

Z zawarciem małżeństwa wiąże się często z powstaniem tzw. wspólności majątkowej. Jest to precyzyjnie określone w art.31 §1 Kodeksu Rodzinnego.

Wspólność ta obejmuje wszystkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Tworzą one tzw. majątek wspólny, który stanowi przedmiot podziału. 

W razie ustania małżeństwa zwykle dochodzi do osobnego postępowania sądowego o podział majątku, czyli dóbr pozyskanych przez małżonków i stanowiących ich majątek wspólny. Spór toczący się w ramach tego postępowania obejmuje zarówno kwestie składników majątku wspólnego, jak i sposobu jego rozdzielenia.

Zdecyduj się na profesjonalną pomoc Prawnika z Torunia 

Podział majątku budzi sporo emocji, a przez to można go zaliczyć do kategorii spraw, w których udział profesjonalnego pełnomocnika jest wręcz niezbędny. Jedyny wyjątek stanowią rzadkie sytuacje, w których podziałowi podlegają dobra niewielkiej wartości łatwe do wskazania i określenia.

Potrzebujesz wparcia przy podziale majątku? Zgłoś się do naszej kancelarii. Adwokat Aleksandra Krawczyk-Głowacka ma duże doświadczenie w tego typu sprawach i zawsze służy profesjonalną i rzetelną pomocą. Dzięki niej zyskasz świadomość swoich praw i trzeźwym umysłem spojrzysz na całą sprawę. Będziesz też wiedzieć, co Ci się należy — o co musisz walczyć — a z drugiej strony, czego bronić.