Prawo cywilne

Prawo cywilne to rozległa dziedzina prawa, obejmując swoim zakresem prawo zobowiązań, prawo rzeczowe, spadkowe, rodzinne i opiekuńcze.

Pomoc w zakresie prawa cywilnego w Kancelarii Adwokackiej w Toruniu

Kancelaria Adwokacka adwokat Aleksandry Krawczyk-Głowackiej zapewnia wszechstronną obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego, w szczególności prowadzi sprawy o:

 • zapłatę,
 • zasiedzenie,
 • zniesienie i ustanowienie współwłasności,
 • ustanowienie służebności, zastawu, hipoteki,
 • odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
 • odstąpienie od zawartej umowy,
 • odwołanie darowizny,
 • ustanowienie drogi koniecznej,
 • dotyczące umów sprzedaży oraz rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedanych rzeczy,
 • dotyczące ochrony dóbr osobistych,
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadki komunikacyjne, błędy lekarskie, trwały uszczerbek na zdrowiu.

Adwokat Aleksandra Krawczyk-Głowacka udziela również porad prawnych oraz reprezentuje strony w sporach sądowych, jak i poza sądowych.

Pomoc profesjonalnego prawnika to często jedyna szansa na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia dlatego serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.