Prawo pracy

Kancelaria Adwokacka adwokat Aleksandry Krawczyk-Głowackiej świadczy szerokie usługi w sprawach dotyczących prawa pracy.

Skorzystaj z pomocy Kancelarii Adwokackiej w Toruniu w zakresie prawa pracy

Obejmują one doradztwo, reprezentację przed organami administracji i sądami oraz pełen zakres obsługi prawnej.

Kancelaria specjalizuje się szczególnie w kwestiach dotyczących:

  • mobbingu,
  • pozwów o ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę,
  • kar porządkowych,
  • spraw o przywrócenie do pracy,
  • spraw o odszkodowanie np. z tytułu wypadku przy pracy czy chorób zawodowych,
  • nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy,
  • spraw dotyczące odpraw, zaległego wynagrodzenia, odpowiedzialności majątkowej pracowników,
  • spraw spornych z ZUS (m.in. o emerytury, renty).

Dodatkowo klienci mogą zlecić fachowe sporządzanie i opiniowanie umów (np. umów o pracę, umów o zakazie konkurencji i innych) lub przepisów wewnętrznych pracodawcy takich jak np. regulaminy pracy, wynagradzania lub innych aktów prawa wewnętrznego.